Чиста вода – вода, пречистена от механични примеси като пясък, ръжда, речна кал и тиня, утайки с размери над 5 микрона. Активният въглен, отстранява пестициди, бензол, фенол, ароматни разтворители, както и до 99% от свободния хлор и до 85% от органичните субстанции. Мембраната за ултрафилтрация задържа механични примеси с големина 1 микрон, бактерии и част от вирусите, но пропуска полезните минерали.

0 отпадъци – За разлика от мембраните за обратна осмоза не отделя полезните минерали от водата, не изхвърля отпадна вода в канализацията, което довежда до много по голямата производителност. Не се налага производство и използване на пластмасови изделия за еднократна употреба.

Здравословно – подходяща минерализация и неутрално pH, има възможност да се добавят допълнителни филтри, според спецификите на водата и инфраструктурата, както и допълнителна антибактериална защита чрез УВ лампи. Водата е с ясен произход, постоянен и контролиран състав; последните проучвания доказват наличие на микропластмаса в 90% от водата, предлагана в пластмасови опаковки.

Еко – пренебрежимо нисък въглероден отпечатък през жизнения цикъл на машината, много ниска консумация на енергия, по време на експлоатацията не се генерират отпадъци ако се осигури използване на съдове за многократна употреба.